Publicación orixinal en congresonacionalindigena.org

AO EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

AOS POBOS DO MUNDO 

ÁS PERSOAS QUE LOITAN NOS CINCO CONTINENTES 

IRMÁS, IRMÁNS E COMPAÑEIR@S

Irmás e irmáns do mundo, reciban un saúdo das que constituímos o Congreso Nacional Indíxena, nós somos pobos e comunidades que habitamos as nosas terras e territorios desde antes que impuxeron iso que lle chaman Estado Mexicano, non só temos nosa propia lingua e vestimenta, senón unha forma de goberno, ver, entender e vivir o mundo diferente ao mundo capitalista que ve todo como mercadoría, somos pobos que amamos a terra, os montes, augas, outeiros, paxaros e todo ser vivo que habita a nosa nai terra, para nós a vida é sacra, venerámola. Co tempo os mandóns, os que teñen por obxecto dominar e explotar, quixeron acabar connosco, destruír a nosa cultura, o noso territorio, somos unha historia de refugallo, de resistencia e rebeldía e hoxe, despois de máis de cincocentos anos da conquista e guerra estamos en perigo de extinción, xunto co mundo enteiro.

Irmás e irmáns zapatistas, irmás e irmáns maiores, como sempre as súas palabras e iniciativas xeran unha luz de esperanza e camiño para os nosos pobos, os megaproxectos, as empresas transnacionais, o crime organizado e a súa coordinación co goberno invádennos cada vez máis para explotar e acabar co noso territorio, coa vida. As palabras mentireiras de López Obrador e a súa chamada Cuarta Transformación pretenden crear un muro que oculte a guerra que se extende contra os pobos e a vida da nai terra, querendo illarnos e presentarnos como os opositores ao progreso, algo do que os demais gobernos xa nos acusaban, pero que hoxe cobra un sentido máis destrutor. A nosa palabra, a nosa realidade, a guerra que vivimos non chega a todos os corazóns onde debe chegar, porque nós non só defendemos o noso territorio, con el defendemos a vida da nai terra e o futuro da Humanidade. Toda a forza do capital, o Estado e o crime organizado está sobre os nosos pobos, dividíndonos, desposuíndonos, ameazándonos, encarcerándonos, asasinándonos. 

O Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Poboa, Tlaxcala  que formamos parte do CNI-CIG vivimos a mesma guerra de megaproxectos que viven as nosas irmás e irmáns en todo o territorio nacional. O Proxecto Integral de morte chamado Proxecto Integral Morelos imponse para beneficiar principalmente ás empresas mineiras, por encima da legalidade, descoñecendo e violando recursos de amparo, ocupando a Garda Nacional para concretar a construción do acueduto e a imposición de consultas indíxenas que violentan os nosos dereitos fundamentais, as investigacións do asasinato de Samir, lonxe de esclarecerse evidencian a relación que hai entre a Fiscalía do Estado e o crime organizado. En resumo, vivimos a mesma guerra de exterminio que o resto das nosas compañeiras e compañeiros do CNI e doutros pobos, cidades e sectores irmáns. Con todo, o ataque do gran capital e o goberno e o asasinato do noso irmán Samir non rematan coa nosa resistencia, ao contrario, seguiremos loitando ata que triunfe a vida sobre a morte, coas nosas armas máis poderosas: a dignidade, a resistencia e a rebeldía.  

A imposición do Tren Maya, que vai aparellado da construción de 15 centros urbanos, do Corredor Interoceánico Salina Cruz- Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores urbano-industriais, e do Aeroporto Internacional da Cidade de México-Parque Ecolóxico Lago de Texcoco, xunto co Proxecto Integral Morelos buscan o reordenamento do país de acordo aos intereses económicos do gran capital. Do mesmo xeito, é moi grave o proxecto de construír, para beneficio de diversas empresas estranxeiras, tres termoeléctricas -unha delas xa está concluída-, unha rede de gasodutos e unha megacentral para almacenar combustibles na conca do Río Santiago, ao sur de Guadalajara, o que adicionalmente ocorre nunha das rexións máis contaminadas do país; ao que habería que agregar o proxecto Canle Centenario, actualmente executado pola Garda Nacional, que en Nayarit pretende transvasar os ríos San Pedro e Santiago. A minería ao descuberto ameaza do mesmo xeito por centos de territorios de pobos indíxenas ocupando a mesma fórmula de división, refugallo e destrución das nosas comunidades.

Todos estes proxectos están precedidos de infraestrutura por estrada e hidráulica, numerosos parques eólicos e fotovoltáicos, así como hidroeléctricas, termoeléctricas e gasodutos que invaden ilegalmente os territorios dos nosos pobos e moitos non contan tan sequera con autorización en materia de impacto ambiental; contemplan a ocupación de miles e miles de hectáreas e o cambio nos usos de chan de ejidos, comunidades e pobos indíxenas, sen tomar en conta a libre determinación dos pobos sobre o seu territorio.

Estes grandes megaproxectos e todo o refugallo e a explotación provocado polo modelo extractivista do goberno federal, están a ser protexidos mediante a militarización do país enteiro e da seguridade pública, que agora, coas palabras falsas de López Obrador avanzou cando en goberno anteriores, gran parte da sociedade opoñíase, sen que desapareza o antecedente e situación real de que os corpos militares son violadores sistemáticos dos dereitos humanos e se confunden facilmente co crime organizado. A guerra contra os pobos para impoñer os megaproxectos é tan clara, que aos militares estánselles asignando obras como o Tren Maya ou o Aeroporto de Santa Lucía, proxectos aos que nos opoñemos rotundamente.

En todo este proceso de recolonización dos nosos territorios, o Instituto Nacional dos Pobos Indíxenas, unha imposición máis do mal goberno da Cuarta Transformación, estivo cumprindo as tarefas que levaba a cabo o vello indixenismo do réxime priista: mediatizar, manipular, fragmentar, dividir aos nosos pobos e comunidades; servindo ao capataz en quenda para validar os seus megaproxectos, prestándose para falsas cerimonias oficialistas que ofenden á nosa Nai Terra e participando en estratexias contrainsurxentes e da chamada “enxeñería de conflitos”. Fronte a iso a comunidade otomí que reside na Cidade de México tomou as instalacións deste Instituto para demandar máis aló do dereito lexítimo á vivenda, o respecto e recoñecemento á autodeterminación dos pobos sobre o seu territorio.

A pandemia do Covid-19 veu, como dixo o goberno mentireiro de López Obrador, “como anel ao dedo” para a imposición dos megaproxectos e a militarización do país, estando a maior parte da poboación desmovilizada, á súa vez, a pandemia contribúe á guerra de exterminio contra os nosos pobos, onde os servizos de saúde e a capacidade económica son moi escasas e en moitos casos, nulas.

Vemos que se trata dunha crise global e civilizatoria nunca antes vista que obriga á humanidade enteira a destruír este actual sistema capitalista e patriarcal, responsable da destrución da natureza e que se basea na explotación e o refugallo, cada vez máis crecentes, de millóns e millóns de seres humanos. Sistema que para xerar ganancias e riqueza apóiase no crime organizado, nas guerras e nas epidemias e pandemias.

Por iso é que como Congreso Nacional Indíxena-Concejo Indíxena de Goberno y como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, reunidos nesta QUINTA ASEMBLEA ENTRE O CONGRESO NACIONAL INDÍXENA E O CONCEJO INDÍXENA DE GOBERNO, tomamos os seguintes

ACORDOS

UN.- SUBSCRIBIMOS A DECLARACION POR LA VIDA REALIZADA POLO EXERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, POBOS, ORGANIZACIÓNS, COLECTIVOS E PERSOAS DO MUNDO. COMPROMETÉNDONOS A FORTALECER AS NOSAS LOITAS NA DEFENSA DA VIDA NOS NOSOS TERRITORIOS E ABRINDO A ESCOITA, A ORGANIZACIÓN E A PALABRA COAS NOSAS IRMÁS E IRMÁNS DE MEXICO E O MUNDO QUE LOUTAN CONTRA ESTE SISTEMA CAPITALISTA E PATRIARCAL CO OBXECTIVO DE FACELO DESAPARECER.

DOUS.- PARTICIPAR DE XEITO DIRECTO, CONFORME AOS CRITERIOS ACORDADOS NESTA ASEMBLEA, CUNHA DELEGACIÓN DO CNI-CIG E FPDTA-MPT, XUNTO CO EZLN, NA XIRA POR EUROPA PROPOSTA POLAS NOSAS IRMÁS, IRMÁNS E COMPAÑEIR@S DO EZLN E O MUNDO NOS MESES DE XULLO A OUTUBRO DE 2021 E, SEGUNDO AS NOSAS POSIBILIDADES, NAS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDADE EN ASIA, ÁFRICA, OCEANÍA E AMÉRICA.

TRES.- REALIZAR ACCIÓNS POR LA VIDA, CONTRA OS MEGAPROXECTOS E NA MEMORIA DO NOSO IRMÁN SAMIR FLORES SOBERANES DO 19 AO 21 DE FEBREIRO, CUMPRÍNDOSE DOUS ANOS DO SEU COBARDE ASASINATO. REALIZANDO UN CHAMAMENTO ÁS NOSAS IRMÁS, IRMÁNS E COMPAÑEIR@S EN MEXICO E O MUNDO A QUE REALICEN ACCIÓNS NESTAS DATAS.

CATRO.- EXIXIMOS O CESAMENTO DO ATAQUE E ACOSO ÁS COMUNIDADES ZAPATISTAS, A INMEDIATA LIBERACIÓN DOS NOSOS IRMÁNS FREDY GARCÍA RAMÍREZ, VOCEiRO DA ORGANIZACIÓN CODEDI DE OAXACA, E FIDENCIO ALDAMA, MEMBRO DA TRIBU YAQUI; ASÍ COMO A POSTA EN LIBERDADE DOS NOSOS IRMÁNS ADRIÁN GOMEZ JIMENEZ, GERMÁN LÓPEZ MONTEJO E ABRAHAM LÓPEZ MONTEJO, INTEGRANTES DA ORGANIZACIÓN LA VOZ VERDADERA DEL AMATE, MARCELINO RUIZ GOMEZ, INTEGRANTE DE VINIKETIK EN RESISTENCIA, ASÍ COMO DE OSMAN ALBERTO ESPINALES RODRÍGUEZ E PEDRO TRINIDAD CANO SANCHEZ, OS QUE ESTÁN INXUSTAMENTE PRESOS NOS CENTROS CARCELARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS E COMITÁN, CHIAPAS. ALTO AO ASASINATO DOS NOSOS IRMÁNS DO CIPOG-EZ, A PRESENTACIÓN CON VIDA DO IRMÁN SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DA ORGANIZACIÓN MAIZ EN LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA, DOS 43 ESTUDANTES DE AYOTZINAPA E DE TODOS OS DESAPARECIDOS E DESAPARECIDAS.

ATENTAMENTE

Xaneiro de 2021.

Pola Reconstitución Integral dos Nosos Pobos

Nunca Máis Un México Sen Nós

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS, PUEBLA, TLAXCALA

Categories: CNI