Unha delegación zapatista viaxará a Europa e os colectivos estámonos organizando para recibila.

Queres apoiarnos?

Os colectivos e organizacións europeas recibimos contribucións. Se queres aportar, reenche o seguinte formulario: