En Zapatista-delegasjon vil reise til Europa, og de europeiske kollektivene organiserer seg for å ta dem imot.

Vil du støtte oss?

Europeiske kollektiver og organisasjoner mottar bidrag. Hvis du vil bidra, fyll ut følgende skjema: