قسمت اول: یک بیانیه… برای زندگی

Enlace Zapatista قسمت اول: یک بیانیه… برای زندگی اول ژانویۀ سال ۲۰۲۱ خطاب به خلق‌های جهان: خطاب به افرادی که در پنج قاره مبارزه می‌کنند: خواهران / برادران و رفقا: طی ماه‌های گذشته از طرق مختلف رابطهای را ماها بین خودمان بوجود آورده‌ایم. ما زن هستیم، لزبین، هم‌جنسگرای‌مرد، دوجنسگرا، تراجنسیتی، Read more…