Η προθεσμία για τις παραγγελίες του παιχνιδιού έληξε!
Σε περίπτωση που δεν πρόλαβες ή έχεις παραγγείλει αλλά δεν έλαβες μήνυμα για τον τρόπο πληρωμής, επικοινώνησε άμεσα στο calendariozapatista@gmail.com.